Pts

1 2 3
Vladimir Marshalov 13 12 11
Олег Шагаров 11 10 3

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleg Shagarov
 • Game 1 Race to 5 - Oleg Shagarov
 • Game 1 Race to 7 - Oleg Shagarov
 • Game 1 Race to 9 - Vladimir Marshalov
 • Score After Game 1 - 13-11
 • Game 1 - Vladimir Marshalov won 13-11
 • Game 2 Race to 3 - Oleg Shagarov
 • Game 2 Race to 5 - Oleg Shagarov
 • Game 2 Race to 7 - Oleg Shagarov
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Shagarov
 • Score After Game 2 - 12-10
 • Game 1 - Vladimir Marshalov won 13-11
 • Game 3 Race to 3 - Vladimir Marshalov
 • Game 3 Race to 5 - Vladimir Marshalov
 • Game 3 Race to 7 - Vladimir Marshalov
 • Game 3 Race to 9 - Vladimir Marshalov
 • Score After Game 3 - 11-3
 • Game 3 - Vladimir Marshalov won 11-3