Pts

1 2 3
Oleg Lytvynenko 4 7 7
Vladislav Kovalenko 11 11 11