Pts

1 2 3 4 5
Viacheslav Kovalenko 11 14 8 11 11
Anatoliy Chaplyanka 4 16 11 7 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Viacheslav Kovalenko
 • Game 1 Race to 5 - Viacheslav Kovalenko
 • Game 1 Race to 7 - Viacheslav Kovalenko
 • Game 1 Race to 9 - Viacheslav Kovalenko
 • Score After Game 1 - 11-4
 • Game 1 - Viacheslav Kovalenko won 11-4
 • Game 2 Race to 3 - Anatolii Chaplianka
 • Game 2 Race to 5 - Anatolii Chaplianka
 • Game 2 Race to 7 - Anatolii Chaplianka
 • Game 2 Race to 9 - Viacheslav Kovalenko
 • Score After Game 2 - 14-16
 • Game 1 - Viacheslav Kovalenko won 11-4
 • Game 3 Race to 3 - Anatolii Chaplianka
 • Game 3 Race to 5 - Anatolii Chaplianka
 • Game 3 Race to 7 - Anatolii Chaplianka
 • Game 3 Race to 9 - Anatolii Chaplianka
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 2 - Anatolii Chaplianka won 14-16
 • Game 4 Race to 3 - Anatolii Chaplianka
 • Game 4 Race to 5 - Anatolii Chaplianka
 • Game 4 Race to 7 - Anatolii Chaplianka
 • Game 4 Race to 9 - Viacheslav Kovalenko
 • Score After Game 4 - 11-7
 • Game 3 - Anatolii Chaplianka won 8-11
 • Game 5 Race to 3 - Anatolii Chaplianka
 • Game 5 Race to 5 - Anatolii Chaplianka
 • Game 5 Race to 7 - Viacheslav Kovalenko
 • Game 5 Race to 9 - Viacheslav Kovalenko
 • Score After Game 5 - 11-9
 • Game 5 - Viacheslav Kovalenko won 11-9