Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Shchytka 7 11 11 10 11
Sergey Demidov 11 7 3 12 6

Events

 • Game 1 Race to 3 - Sergey Demidov
 • Game 1 Race to 5 - Sergey Demidov
 • Game 1 Race to 7 - Sergey Demidov
 • Game 1 Race to 9 - Sergey Demidov
 • Score After Game 1 - 7-11
 • Game 1 - Sergey Demidov won 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr Shchytka
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Shchytka
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Shchytka
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Shchytka
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 1 - Sergey Demidov won 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Oleksandr Shchytka
 • Game 3 Race to 5 - Oleksandr Shchytka
 • Game 3 Race to 7 - Oleksandr Shchytka
 • Game 3 Race to 9 - Oleksandr Shchytka
 • Score After Game 3 - 11-3
 • Game 2 - Oleksandr Shchytka won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Oleksandr Shchytka
 • Game 4 Race to 5 - Oleksandr Shchytka
 • Game 4 Race to 7 - Oleksandr Shchytka
 • Game 4 Race to 9 - Oleksandr Shchytka
 • Score After Game 4 - 10-12
 • Game 3 - Oleksandr Shchytka won 11-3
 • Game 5 Race to 3 - Oleksandr Shchytka
 • Game 5 Race to 5 - Oleksandr Shchytka
 • Game 5 Race to 7 - Oleksandr Shchytka
 • Game 5 Race to 9 - Oleksandr Shchytka
 • Score After Game 5 - 11-6
 • Game 5 - Oleksandr Shchytka won 11-6