Pts

1 2 3 4
Evgeny Kryuchkov 11 9 11 5
Mihail Andrusenko 13 11 4 11

Events

 • Game 1 Race to 9 - Mihail Andrusenko
 • Game 1 Race to 3 - Mihail Andrusenko
 • Game 1 Race to 5 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 1 Race to 7 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 1 Race to 9 - Evgenii Kryuchkov
 • Score After Game 1 - 11-13
 • Game 1 - Mihail Andrusenko won 11-13
 • Game 2 Race to 3 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 2 Race to 5 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 2 Race to 7 - Mihail Andrusenko
 • Game 2 Race to 9 - Mihail Andrusenko
 • Score After Game 2 - 9-11
 • Game 1 - Mihail Andrusenko won 11-13
 • Game 3 Race to 3 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 3 Race to 5 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 3 Race to 7 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 3 Race to 9 - Evgenii Kryuchkov
 • Score After Game 3 - 11-4
 • Game 2 - Mihail Andrusenko won 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Mihail Andrusenko
 • Game 4 Race to 5 - Mihail Andrusenko
 • Game 4 Race to 7 - Mihail Andrusenko
 • Game 4 Race to 9 - Mihail Andrusenko
 • Score After Game 4 - 5-11
 • Game 4 - Mihail Andrusenko won 5-11