Pts

1 2 3 4 5
Denys Kolodii 11 11 11 5 10
Maksym Mrykh 5 13 8 11 12

Events

 • Game 1 Race to 3 - Denys Kolodii
 • Game 1 Race to 5 - Denys Kolodii
 • Game 1 Race to 7 - Denys Kolodii
 • Game 1 Race to 9 - Denys Kolodii
 • Score After Game 1 - 11-5
 • Game 1 - Denys Kolodii won 11-5
 • Game 2 Race to 3 - Denys Kolodii
 • Game 2 Race to 5 - Denys Kolodii
 • Game 2 Race to 7 - Denys Kolodii
 • Game 2 Race to 9 - Denys Kolodii
 • Score After Game 2 - 11-13
 • Game 1 - Denys Kolodii won 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Denys Kolodii
 • Game 3 Race to 5 - Denys Kolodii
 • Game 3 Race to 7 - Maksym Mrykh
 • Game 3 Race to 9 - Denys Kolodii
 • Score After Game 3 - 11-8
 • Game 2 - Maksym Mrykh won 11-13
 • Game 4 Race to 3 - Maksym Mrykh
 • Game 4 Race to 5 - Maksym Mrykh
 • Game 4 Race to 7 - Maksym Mrykh
 • Game 4 Race to 9 - Maksym Mrykh
 • Score After Game 4 - 5-11
 • Game 3 - Denys Kolodii won 11-8
 • Game 5 Race to 3 - Maksym Mrykh
 • Game 5 Race to 5 - Maksym Mrykh
 • Game 5 Race to 7 - Maksym Mrykh
 • Game 5 Race to 9 - Maksym Mrykh
 • Score After Game 5 - 10-12
 • Game 5 - Maksym Mrykh won 10-12