Pts

1 2 3
Vladimir Boychuk 11 11 13
Andrey Nepochatov 6 4 11