Pts

1 2 3 4 5
Andrey Nepochatov 9 9 11 11 8
Yuriy Rybakov 11 11 6 3 11