Pts

1 2 3 4
Dmytro Bortsov 4 11 7 3
Volodymyr Samoiylov 11 8 11 11