Pts

1 2 3 4
Viktor Volkovskyi 11 11 8 11
Dmytro Khairov 9 9 11 9