Pts

1 2 3 4
Viktor Volkovskyi 12 7 11 11
Vasyl Dymytrenko 10 11 5 5