Pts

1 2 3
Anastasiya Yushkevich 10 8 6
Ekaterina Gorishnyaya 12 11 11