Pts

1 2 3
Evgeniya Ostroverkhova 11 11 13
Diana Rafikova 7 7 11