Pts

1 2 3
Diana Rafikova 11 12 11
Anastasiya Yushkevich 7 10 5