Pts

1 2 3 4 5
Evgeniya Ostroverkhova 10 11 11 10 13
Ekaterina Gorishnyaya 12 7 4 12 11