Pts

1 2 3 4 5
Олег Мошински 6 4 9 0 0
Oleksandr Zhuravlov 11 11 11 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Aleksandr Zhuravlev
 • Game 1 Race to 5 - Aleksandr Zhuravlev
 • Game 1 Race to 7 - Aleksandr Zhuravlev
 • Game 1 Race to 9 - Aleksandr Zhuravlev
 • Game 1 - Aleksandr Zhuravlev won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Aleksandr Zhuravlev
 • Game 2 Race to 5 - Aleksandr Zhuravlev
 • Game 2 Race to 7 - Aleksandr Zhuravlev
 • Game 2 Race to 9 - Aleksandr Zhuravlev
 • Game 2 - Aleksandr Zhuravlev won 4-11
 • Game 3 Race to 3 - Aleksandr Zhuravlev
 • Game 3 Race to 5 - Oleg Moshynskyy
 • Game 3 Race to 7 - Oleg Moshynskyy
 • Game 3 Race to 9 - Oleg Moshynskyy
 • Game 3 - Aleksandr Zhuravlev won 9-11