Pts

1 2 3 4 5
Andrii Baklykov 8 11 11 4 6
Nazarii Hrytsyienko 11 7 6 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 1 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 1 Race to 7 - Andrii Baklykov
 • Game 1 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 1 - Nazarii Hrytsyienko won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 2 Race to 5 - Andrii Baklykov
 • Game 2 Race to 7 - Andrii Baklykov
 • Game 2 Race to 9 - Andrii Baklykov
 • Game 2 - Andrii Baklykov won 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Andrii Baklykov
 • Game 3 Race to 5 - Andrii Baklykov
 • Game 3 Race to 7 - Andrii Baklykov
 • Game 3 Race to 9 - Andrii Baklykov
 • Game 3 - Andrii Baklykov won 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 4 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 4 Race to 7 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 4 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 4 - Nazarii Hrytsyienko won 4-11
 • Game 5 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 5 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 5 Race to 7 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 5 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 5 - Nazarii Hrytsyienko won 6-11