Pts

1 2 3
Borets S/Kulik O 16 21 6
Isakov B/Kushch V 21 16 15