Pts

1 2 3 4 5
Yurii Kurishchenko 11 8 6 13 11
Oleksandr V Kovalchuk 6 11 11 11 13