Pts

1 2 3
Oleksii Horbanenko 9 6 10
Valeriy Melnik 11 11 12