Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr V Kovalchuk 3 11 12 3 6
Oleksandr Kovalchuk 11 6 10 11 9