Saga 2022-07-30 10:40

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Tagano Liverano Toshimitsu Kunichi Naohito Tanaka
2 Ice Nine Yoshito Yamada Toru Takeyoshi
3 Ho O X Shizuo Oshima Takuto Demizu
4 Legal Check Michitaka Doi Takanori Yoshimoto
5 Suzuka Oza Hirofumi Watanabe Manato Hida
6 Fast Travel Kazuo Hamada Jun Tanaka
7 Lord Wonder Shizuo Oshima Kamo Hisho
8 Autista Katsutoshi Teshima Isao Yamaguchi
9 T M Operakko Hirohide Hirayama Leo Nakayama