Kochi 2022-07-30 05:55

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Wein Gesang Tetsuya Nagasei Naomi Hama
2 Star Phoenix Masamitsu Sakai Takuya Okamura
3 Tokai Ignis Daisaku Mekusa Yudai Tsukamoto
4 Premium Mango Hirokazu Miyagawa Eita Inoue
5 Eboshi Line Tomoharu Ebesumoto Seishiro Osawa
6 Love Terosso Masamitsu Sakai Masayoshi Yamasaki
7 Being Teruyuki Kunisawa Masashi Ueda
8 Trumpet March Keisuke Matsugi Ryotaro Oka
9 Sango Keisuke Matsugi Kensuke Hayashi
10 Con Esperanza Tadayoshi Hosokawa Hideya Sahara