Kochi 2022-07-30 08:45

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Knight Of Lady Tetsuya Nagasei Ryotaro Oka
2 Moana Maurice Keisuke Matsugi Yudai Tsukamoto
3 Maono Wish Shinji Kudo Seiya Tatara
4 Oken Top Teruyuki Kunisawa Masashi Ueda
5 Danon Lhotse S Beppu Taichi Nagamori
6 Cosmo Serena Yoichi Miyaji Yuta Goma
7 Altocumulus Tatsuya Nakanishi Seishiro Osawa
8 Sawayaka Princess Tadayoshi Hosokawa Naomi Hama
9 Craftsman City Tatsuya Nakanishi I Kurakane
10 Groovy Kaguya Mamoru Tanaka Shuji Akaoka
11 Black Martini Shinichi Tanaka Junya Ishimoto
12 Paramount Yuji Uchikoshi Minoru Miyagawa