Saga 2022-07-30 08:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Kaitoramma Sadafumi Yamashita Takuto Demizu
2 Dantsu Caliph Mitsunori Koga Shinsuke Ishikawa
3 Tonikaku Bijin Sadafumi Yamashita Takanori Yoshimoto
4 Sakura Fubuki Toshiaki Muto Jyoji Komatsu
5 Saxophone Sadafumi Yamashita Shota Muramatsu
6 Shigeru Sweet Pea Toshimitsu Kunichi Hiroki Yamashita
7 Crown Hawi Shinichi Higashi Yoshiki Yamada
8 Shigeru Tora Toshimitsu Kunichi Isao Yamaguchi
9 Phlox Toru Yamada Ryuichiro Kuratomi
10 Kirishima Ibuki Kazuo Hamada Jun Tanaka