Kochi 2022-07-30 11:50

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Rosy Glow Tomoharu Ebesumoto Kensuke Hayashi
2 Windy Town Teruyuki Kunisawa Masashi Ueda
3 Trans Am Tetsuya Nagasei Hideya Sahara
4 Miss Viking Tomoharu Ebesumoto Seishiro Osawa
5 Powdery Snow Keisuke Matsugi Yuta Goma
6 Amrum Daisaku Mekusa Yudai Tsukamoto
7 Heart On Shoes Tatsuya Nakanishi I Kurakane
8 Nanohanabatake Hirokazu Miyagawa Ryotaro Oka
9 Kagayaki Hokore Masamitsu Sakai Takuya Okamura
10 Online Power Keisuke Matsugi Koichiro Senoo