Kochi 2022-07-30 09:20

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Ask Man Cup Keisuke Matsugi Seiya Tatara
2 Monstruo Hiroki Nishiyama Masayoshi Yamasaki
3 Deep Primo Mitoshi Higashihara Masashi Ueda
4 Lilibet Keisuke Matsugi Koichiro Senoo
5 Alta Gracia Yoichi Miyaji Seishiro Osawa
6 Meiner Stratos Shinji Kudo Takuya Okamura
7 Undulate Hiroki Nishiyama Yuta Goma
8 Stella Strata Yuji Uchikoshi Minoru Miyagawa
9 Yamanin Millennium Daisaku Mekusa Shoji Nishimori