Kochi 2022-07-30 09:50

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Seiun Offroad Shinji Kudo Seiya Tatara
2 Assailant Joji Tanaka Ryotaro Oka
3 Innovative Mitoshi Higashihara Shoji Nishimori
4 Sanono Kagayaki Tetsuya Nagasei Masashi Ueda
5 Keiai Mavora Yoichi Miyaji Koichiro Senoo
6 Jacky Tetsuya Nagasei Hideya Sahara
7 Sukeroku Mamoru Tanaka Shuji Akaoka
8 Meisho Heart Keisuke Matsugi Yudai Tsukamoto
9 Namura Arashi Masamitsu Sakai Taichi Nagamori