Saga 2022-07-30 09:40

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Jazz Rap Toshimitsu Kunichi Hiroki Yamashita
2 Pocket Kara Kyun Hiroyuki Yanai Shota Muramatsu
3 A Shin Yupke Toshio Ogaki Takuto Demizu
4 Meiner Akatsuki Yoshito Yamada Toru Takeyoshi
5 Excellent Soiree Toshio Ogaki Manato Hida
6 T M Cat Hirohide Hirayama Leo Nakayama
7 Arcobaleno Shinichi Higashi Yoshiki Yamada
8 Bouquet The Gold Hisashi Matsushima Jun Tanaka
9 Eisvogel Motonori Mashima Omi Daiki
10 Cosmo Elm Toshio Ogaki Kamo Hisho