Pts

1 2 3
Mykyta Smyrnov 5 4 3
Володимир Кузмич 11 11 11