Pts

1 2 3 4
Mykyta Smyrnov 6 11 9 4
Vitaliy Zharskiy 11 8 11 11