Pts

1 2 3
Vladimir Milata Jnr 11 11 13
Камил Новак 6 8 11