Pts

1 2 3 4
Aleksandr Ivanov 11 11 5 12
Viktor Kalachev 8 9 11 10