NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Bordeaux Alain Yoshinori Sasaki Hidetoshi Abe SP
11/20 12:47
-
11/21 03:17
2 2 Ban Rose Kings Toshihiko Sato Rei Iwamoto SP
11/20 12:47
-
11/21 03:17
3 Forward Push Kudou Yuukou Yu Suzuki SP
11/20 12:47
-
11/21 03:17
4 3 Ricerca Koji Sekimoto Satoshi Kimura SP
11/20 12:47
-
11/21 03:17
5 Habanero Kudou Yuukou Seiki Takano SP
11/20 12:47
-
11/21 03:17
6 1 C Section Yuji Sato Shion Sasaki SP
11/20 12:47
-
11/21 03:17
7 4 Schon Forest Tomokazu Tachibana Makoto Otsubo SP
11/20 12:47
-
11/21 03:17
8 Zelter Hitoshi Sakai Ryoto Tsukamoto SP
11/20 12:47
-
11/21 03:17