Results

Лига Про 11/23 12:00 - Maksim Ilichev v Timofey Razinkov L 3-0
Лига Про 11/23 10:30 - Timofey Razinkov v Aleksandr Kozlov W 3-0
Лига Про 11/23 10:00 - Дмитри Петроченко v Timofey Razinkov W 2-3
Лига Про 11/23 08:30 - Timofey Razinkov v Maksim Ilichev L 1-3
Лига Про 11/16 11:30 - Timofey Razinkov v Aleksandr Kozlov L 1-3
Лига Про 11/16 10:30 - Timofey Razinkov v Maksim Ilichev L 1-3
Лига Про 11/16 10:00 - Дмитри Петроченко v Timofey Razinkov L 3-0
Лига Про 11/16 08:30 - Timofey Razinkov v Aleksandr Kozlov W 3-0
Лига Про 10/14 11:00 - Timofey Razinkov v Aleksandr Kozlov - CANC
Лига Про 10/14 09:30 - Timofey Razinkov v Pavel Semeshin - CANC
Лига Про 10/14 08:30 - Maksim Ilichev v Timofey Razinkov - CANC
Лига Про 10/13 12:15 - Maksim Ilichev v Timofey Razinkov L 3-1