Results

Лига Про 06/04 15:45 - Ilya Konashkov v Artem Arutiunyan W 1-3
Лига Про 06/04 15:15 - Artem Arutiunyan v Ruben Arutiunov L 0-3
Лига Про 06/04 13:45 - Artem Arutiunyan v Ilya Konashkov L 1-3
Лига Про 06/04 12:45 - Игор Полетаев v Artem Arutiunyan L 3-2
Лига Про 06/01 10:45 - Ruben Arutiunov v Artem Arutiunyan L 3-1
Лига Про 06/01 09:45 - Evgeny Grishaev v Artem Arutiunyan W 0-3
Лига Про 06/01 09:15 - Artem Arutiunyan v Danila Andreev L 1-3
Лига Про 05/19 11:45 - Ilya Konashkov v Artem Arutiunyan L 3-0
Лига Про 05/19 11:15 - Юри Гаврилов v Artem Arutiunyan L 3-1
Лига Про 05/19 10:15 - Artem Arutiunyan v Ilya Konashkov L 0-3
Лига Про 05/19 09:15 - Игор Полетаев v Artem Arutiunyan L 3-0
Лига Про 05/18 11:45 - Ruben Arutiunov v Artem Arutiunyan L 3-2