Dmytro Gudimenko

Results

Сетка Купа 10/18 20:50 - Vladyslav Kurchytskyi v Dmytro Gudimenko W 2-3
Сетка Купа 10/18 19:50 - Dmytro Gudimenko v Artem Yurkov L 2-3
Сетка Купа 10/18 18:50 - Dmytro Gudimenko v Виктор Иванов L 0-3
Сетка Купа 10/18 17:20 - Dmytro Gudimenko v Михайло Трунов L 1-3
Сетка Купа 10/18 15:20 - Dmytro Gudimenko v Михайло Кистечко W 3-2
Сетка Купа 10/15 19:00 - Dmytro Gudimenko v Илиа Валчук W 3-0
Сетка Купа 10/15 17:00 - Yurii Kolesnyk v Dmytro Gudimenko W 0-3
Сетка Купа 10/15 16:00 - Dmytro Gudimenko v Oleksandr Buberenko W 3-2
Сетка Купа 10/15 15:00 - Vladyslav Mishchenko v Dmytro Gudimenko W 1-3
Сетка Купа 10/15 13:30 - Dmytro Gudimenko v Ivan Fedoryshyn L 2-3
Сетка Купа 10/06 18:30 - Родион Капинус v Dmytro Gudimenko W 2-3
Сетка Купа 10/06 17:30 - Dmytro Gudimenko v Timur Karchevskiy W 3-0