Results

Украйна - Купа ТТ 07/25 17:50 - Анатолий Левшин v Denys Shcherbak L 2-3
Украйна - Купа ТТ 07/25 16:40 - Алексей Гапонов v Анатолий Левшин L 3-2
Украйна - Купа ТТ 07/25 14:55 - Владислва Калугин v Анатолий Левшин L 3-2
Украйна - Купа ТТ 07/25 13:10 - Юри Счепански v Анатолий Левшин L 3-1
Украйна - Купа ТТ 07/24 18:25 - Анатолий Левшин v Алексей Гапонов W 3-0
Украйна - Купа ТТ 07/24 17:15 - Анатолий Левшин v Алексей Гапонов W 3-0
Украйна - Купа ТТ 07/24 16:05 - Анатолий Левшин v Володимир Максута W 3-0
Украйна - Купа ТТ 07/24 14:55 - Анатолий Левшин v Юри Счепански L 1-3
Украйна - Купа ТТ 07/24 13:45 - Анатолий Левшин v Denys Shcherbak L 0-3
Украйна - Купа ТТ 07/22 13:00 - Vitalii Vovk v Anatoly Levshin W 2-3
Украйна - Купа ТТ 07/22 11:15 - Anatoly Levshin v Антон Рябухин L 0-3
Украйна - Купа ТТ 07/22 08:55 - Volodymyr Plishylo v Anatoly Levshin L 3-0