Vadym Nechyporuk

Fixtures

Украйна - Купа ТТ 01/25 06:45 - Vadym Nechyporuk v Andrii Kotik - View
Украйна - Купа ТТ 01/25 08:30 - Vadym Nechyporuk v Nazarii Hrytsyienko - View
Украйна - Купа ТТ 01/25 10:50 - Vadym Nechyporuk v Дмитро Вакхта - View
Украйна - Купа ТТ 01/25 11:25 - Avraham Nazrin v Vadym Nechyporuk - View

Results

Украйна - Купа ТТ 01/24 12:35 - Vadym Nechyporuk v Дмитро Вакхта L 1-3
Украйна - Купа ТТ 01/24 12:00 - Nazarii Hrytsyienko v Vadym Nechyporuk L 3-1
Украйна - Купа ТТ 01/24 09:40 - Дмитро Вакхта v Vadym Nechyporuk W 2-3
Украйна - Купа ТТ 01/24 07:55 - Avraham Nazrin v Vadym Nechyporuk L 3-1
Украйна - Купа ТТ 01/24 06:45 - Andrii Kotik v Vadym Nechyporuk W 1-3
Украйна - Купа ТТ 01/22 13:10 - Дмитро Вакхта v Vadym Nechyporuk L 3-2
Украйна - Купа ТТ 01/22 12:35 - Vadym Nechyporuk v Andrii Kotik W 3-1
Украйна - Купа ТТ 01/22 10:50 - Vadym Nechyporuk v Nazarii Hrytsyienko L 0-3
Украйна - Купа ТТ 01/22 08:30 - Andrii Kotik v Vadym Nechyporuk L 3-1
Украйна - Купа ТТ 01/22 07:20 - Дмитро Вакхта v Vadym Nechyporuk L 3-1
Украйна - Купа ТТ 01/22 06:45 - Vadym Nechyporuk v Nazarii Hrytsyienko W 3-1
Украйна - Купа ТТ 01/21 13:10 - Vadym Nechyporuk v Nazarii Hrytsyienko W 3-1