Results

Сетка Купа 11/25 12:45 - Йевхений Степаненко v Valerii Davydov W 0-3
Сетка Купа 11/25 11:45 - Bohdan Yurka v Valerii Davydov W 1-3
Сетка Купа 11/25 10:15 - Ihor Emets v Valerii Davydov W 1-3
Сетка Купа 11/25 08:15 - Marat Yakubov v Valerii Davydov W 2-3
Сетка Купа 11/25 06:15 - Владислав Стукалов v Valerii Davydov - View
Сетка Купа 11/23 12:40 - Serhii Fedorenko v Valerii Davydov L 3-1
Сетка Купа 11/23 11:40 - Bohdan Yurka v Valerii Davydov L 3-0
Сетка Купа 11/23 10:10 - Александр Кочетков v Valerii Davydov W 0-3
Сетка Купа 11/23 08:10 - Marat Yakubov v Valerii Davydov W 0-3
Сетка Купа 11/23 06:10 - Владислав Стукалов v Valerii Davydov W 1-3
Сетка Купа 11/14 20:30 - Valerii Davydov v Владислав Стукалов W 3-0
Сетка Купа 11/14 18:30 - Marat Yakubov v Valerii Davydov W 1-3