UTA Jazz (Lovejoy) Esports

Results

еБаскетбол - Live Arena - 4x5 мин. 01/26 13:00 - UTA Jazz (Lovejoy) Esports v NO Pelicans (W1NFATAL) Esports L 41-61
еБаскетбол - Live Arena - 4x5 мин. 01/26 12:24 - MEM Grizzlies (Bumblebee) Esports v UTA Jazz (Lovejoy) Esports L 49-32
еБаскетбол - Live Arena - 4x5 мин. 01/26 11:48 - UTA Jazz (Lovejoy) Esports v SAC Kings (Aphex) Esports W 60-43
еБаскетбол - Live Arena - 4x5 мин. 01/26 11:12 - NO Pelicans (W1NFATAL) Esports v UTA Jazz (Lovejoy) Esports W 54-57
еБаскетбол - Live Arena - 4x5 мин. 01/26 10:36 - UTA Jazz (Lovejoy) Esports v MEM Grizzlies (Bumblebee) Esports L 41-55
еБаскетбол - Live Arena - 4x5 мин. 01/26 10:00 - SAC Kings (Aphex) Esports v UTA Jazz (Lovejoy) Esports L 39-37
еБаскетбол - Live Arena - 4x5 мин. 01/22 13:00 - UTA Jazz (Lovejoy) Esports v MEM Grizzlies (88fireburn) Esports W 55-43
еБаскетбол - Live Arena - 4x5 мин. 01/22 12:24 - UTA Jazz (Lovejoy) Esports v NO Pelicans (Miller) Esports W 48-43
еБаскетбол - Live Arena - 4x5 мин. 01/22 11:48 - SAC Kings (W1NFATAL) Esports v UTA Jazz (Lovejoy) Esports L 64-44
еБаскетбол - Live Arena - 4x5 мин. 01/22 11:12 - MEM Grizzlies (88fireburn) Esports v UTA Jazz (Lovejoy) Esports W 40-47
еБаскетбол - Live Arena - 4x5 мин. 01/22 10:36 - NO Pelicans (Miller) Esports v UTA Jazz (Lovejoy) Esports L 45-41
еБаскетбол - Live Arena - 4x5 мин. 01/22 10:00 - UTA Jazz (Lovejoy) Esports v SAC Kings (W1NFATAL) Esports L 54-66