Oleksandr Hryshchenko

Results

Сетка Купа 07/25 19:10 - Oleksandr Kolbasenko v Oleksandr Hryshchenko W 1-3
Сетка Купа 07/25 18:10 - Виктор Евтодий v Oleksandr Hryshchenko W 2-3
Сетка Купа 07/25 16:40 - Vladyslav Mishchenko v Oleksandr Hryshchenko L 3-2
Сетка Купа 07/25 14:40 - Yevhen Hasan v Oleksandr Hryshchenko W 0-3
Сетка Купа 07/25 12:40 - Ярослав Стрилнук v Oleksandr Hryshchenko W 2-3
Сетка Купа 07/23 10:15 - Oleksandr Hryshchenko v Oleksandr Zhyrnov W 3-1
Сетка Купа 07/23 09:15 - Oleksandr Ivchuk v Oleksandr Hryshchenko W 1-3
Сетка Купа 07/23 07:45 - Vladyslav Mishchenko v Oleksandr Hryshchenko L 3-0
Сетка Купа 07/23 06:15 - Oleksandr Zhyrnov v Oleksandr Hryshchenko L 3-2
Сетка Купа 07/23 05:15 - Oleksandr Buberenko v Oleksandr Hryshchenko W 1-3
Сетка Купа 07/22 12:15 - Oleksandr Ivchuk v Oleksandr Hryshchenko L 3-2
Сетка Купа 07/22 10:45 - Oleksandr Hryshchenko v Oleksandr Buberenko L 1-3