Results

2nd Test 01/08 22:00 1 Нова Зеландия v Бангладеш 521/6(128.5)-126/10(41.2)
Крикет 12/31 22:00 1 Нова Зеландия v Бангладеш 328/10(108.1)-458/10(176.2)
2nd Test 12/04 04:00 - Бангладеш v Пакистан 87/10(32)-300/4(98.3)
Крикет 11/26 04:00 - Бангладеш v Пакистан 330/10(114.4)-286/10(115.4)
Крикет 11/22 08:00 - Бангладеш v Пакистан 124/7(20)-127/5(20)
Крикет 11/20 08:00 - Бангладеш v Пакистан 108/7(20)-109/2(18.1)
Крикет 11/19 08:00 - Бангладеш v Пакистан 127/7(20)-132/6(19.2)
Крикет 11/04 10:00 - Австралия v Бангладеш 78/2(6.2)-73/10(15)
Крикет 11/02 10:00 - ЮАР v Бангладеш 86/4(13.3)-84/10(18.2)
Крикет 10/29 10:00 - Западни Индии v Бангладеш 142/7(20)-139/5(20)
Крикет 10/27 10:00 - Англия v Бангладеш 126/2(14.1)-124/9(20)
Крикет 10/24 10:00 - Шри Ланка v Бангладеш 171/4(20)-172/5(18.5)