Results

УТР Про Тенис Серии - Задар - Жени 11/29 13:30 - Йована Гружич v Микаца Сара 4-6,6-2,3-6
УТР Про Тенис Серии - Задар - Жени 11/29 11:00 - Йована Гружич v Мария Вишкина 6-2,6-4
УТР Про Тенис Серии - Задар - Жени 11/25 08:00 - Йована Гружич v Natalia Schwarcova 7-5,5-3
УТР Про Тенис Серии - Задар - Жени 11/24 10:30 - Йована Гружич v Andela Petrovic 6-2,5-2
УТР Про Тенис Серии - Задар - Жени 11/23 15:30 - Йована Гружич v Mia Ristic 6-3,2-6,1-6
УТР Про Тенис Серии - Задар - Жени 11/23 15:30 - Йована Гружич v Бояна Йованович View
УТР Про Тенис Серии - Задар - Жени 11/23 10:57 - Йована Гружич v Божана Маринкович 6-3,3-6,1-5
УТР Про Тенис Серии - Ниш - Жени 10/17 12:30 - Йована Гружич v Andela Petrovic 6-0,6-0
УТР Про Тенис Серии - Ниш - Жени 10/17 08:00 - Йована Гружич v Анджела Лопичич 7-5,5-3
УТР Про Тенис Серии - Ниш - Жени 10/14 12:30 - Йована Гружич v Тамара Малесевич 6-0,6-4
УТР Про Тенис Серии - Ниш - Жени 10/13 10:00 - Йована Гружич v Сузана Злохова 1-6,4-5
УТР Про Тенис Серии - Ниш - Жени 10/12 14:00 - Йована Гружич v Natalia Schwarcova 6-7,4-6