Pts

1 2 3 4
Andrii Obishchenko 7 6 21 8
Volodymyr Bilobrov 11 11 19 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Bilobrov
 • Game 1 Race to 5 - Andrii Obishchenko
 • Game 1 Race to 7 - Andrii Obishchenko
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Bilobrov
 • Score After Game 1 - 7-11
 • Game 1 - Volodymyr Bilobrov won 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Bilobrov
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Bilobrov
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Bilobrov
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Bilobrov
 • Score After Game 2 - 6-11
 • Game 1 - Volodymyr Bilobrov won 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Bilobrov
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Bilobrov
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Bilobrov
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Bilobrov
 • Score After Game 3 - 21-19
 • Game 2 - Volodymyr Bilobrov won 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Bilobrov
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Bilobrov
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Bilobrov
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Bilobrov
 • Score After Game 4 - 8-11
 • Game 4 - Volodymyr Bilobrov won 8-11