Pts

1 2 3 4
Volodymyr Samoiylov 9 13 7 12
Vadim Gorchakov 11 11 11 14