Pts

1 2 3 4
Viktoriya Zaytseva 9 5 11 6
Diana Rafikova 11 11 6 11