Pts

1 2 3 4 5
Valerii Tatarynov 11 9 9 11 10
Liubomyr Sheshurak 5 11 11 4 12