Results

Украйна - Купа ТТ 07/24 19:20 - Сергии Барановски v Yevhenii Kryvorotko L 2-3
Украйна - Купа ТТ 07/24 17:35 - Сергей Пономаренко v Сергии Барановски W 2-3
Украйна - Купа ТТ 07/24 17:00 - Сергии Барановски v Lev Kuzyo W 3-2
Украйна - Купа ТТ 07/24 14:40 - Сергии Барановски v Yevhenii Kryvorotko W 3-1
Украйна - Купа ТТ 07/24 12:55 - Сергии Барановски v Roman Cherevko W 3-1
Украйна - Купа ТТ 07/23 18:10 - Yevhenii Kryvorotko v Сергии Барановски L 3-1
Украйна - Купа ТТ 07/23 17:00 - Лев Кузо v Сергии Барановски W 0-3
Украйна - Купа ТТ 07/23 17:00 - Levko Kuzyo v Сергии Барановски W 0-3
Украйна - Купа ТТ 07/23 16:25 - Сергии Барановски v Roman Cherevko L 0-3
Украйна - Купа ТТ 07/23 14:40 - Yevhenii Kryvorotko v Сергии Барановски L 3-0
Украйна - Купа ТТ 07/23 13:30 - Levko Kuzyo v Сергии Барановски W 1-3
Украйна - Купа ТТ 07/23 13:30 - Лев Кузо v Сергии Барановски W 1-3